Free Shipping on all orders over $30*
30-day money back guarantee

Xiaguan® Puer

Xiaguan Factory < Baoyan > Yunnan Raw Brick Puer Tea 250g

● Origin: Yunnan, China ● Brand : Baoyan (Xiaguan Factory)  ● Tea Type: Raw / Non-Aged ● Manufactured Date: 2017 ● Net Weight: 8.8oz...
TEA-264x1
Puer Brick Tea PUER TEA Xiaguan® Puer
from $9.99

Yunnan Jia Grade Xiaguan Factory Raw Pu'er Tuo Tea

Specification: ● Origin: Xiaguan, Dali, Yunnan, China ● Brand : Xiaguan ● Tea Type: Raw Pu'er Tuo Tea  ● Net Weight: 100g / piece...
TEA-268x1
Puer Tuo Tea Xiaguan® Puer
from $9.99

Yunnan Xiaguan Factory Ripe Pu'er Tuo Cha Shu Pu-erh Tea

Specification: ● Origin: Xiaguan, Dali, Yunnan, China ● Brand : Xiaguan ● Tea Type: Ripe Pu'er Tuo Tea  ● Net Weight: 100g / piece...
TEA-266x1
Puer Tuo Tea Xiaguan® Puer
from $9.99

Xiaguan Factory 2013 Yunnan Jia Grade Raw Puer Tuo Tea 100g Box

● Origin: Yunnan, China ● Brand : Xiaguan  ● Tea Type: Raw / Sheng ( Used with original big leaves) ● Grade : Top...
TEA-265x1
PUER TEA Puer Tuo Tea Xiaguan® Puer
from $9.99

Yunnan Xiaguan Factory Lvyanyuan Raw Pu'er Tuo Tea

Specification: ● Origin: Xiaguan, Dali, Yunnan, China ● Brand : Xiaguan (Lvyanyuan) ● Grade : Yi Grade ★★★☆☆ ● Tea Type: Raw Pu'er Tuo...
TEA-273x1
Puer Tuo Tea Xiaguan® Puer
$9.99 from $7.99

Yunnan Xiaguan Factory Gold Silk Raw Pu'er Brick Tea

Specification: ● Origin: Xiaguan, Dali, Yunnan, China ● Brand : Xiaguan (Jia Grade) ● Tea Type: Raw Pu'er Brick Tea ( There is a...
TEA-270x1
Puer Brick Tea Xiaguan® Puer
$9.99

2010 Yunnan Xiaguan Factory Jia Grade Raw Pu'er Tuo Tea

Specification: ● Origin: Xiaguan, Dali, Yunnan, China ● Brand : Xiaguan (Jia Grade) ● Tea Type: Raw Pu'er Tuo Tea  ● Net Weight: 100g...
TEA-270x1
Puer Tuo Tea Xiaguan® Puer
from $10.99

2012 Yunnan Xiaguan Factory Red Mark Raw Pu'er Tuo Tea

Specification: ● Origin: Xiaguan, Dali, Yunnan, China ● Brand : Xiaguan (Red Mark) ● Tea Type: Raw Pu'er Tuo Tea  ● Net Weight: 100g...
TEA-269x1
Puer Tuo Tea Xiaguan® Puer
from $14.99

Xiaguan Factory Yunnan Ripe Xiao Fa Tuo Puer Tea 250g / Box

● Origin: Yunnan, China ● Brand : Xiaguan  ● Tea Type: Ripe / Sheng ( Used with original big leaves) ● Grade : Top...
TEA-272
PUER TEA Puer Tuo Tea Xiaguan® Puer
$25.99 $21.99

Xiaguan Factory Yunnan Ripe Xiao Fa Tuo Puer Tea 100g Box

● Origin: Yunnan, China ● Brand : Xiaguan  ● Tea Type: Ripe / Sheng ( Used with original big leaves) ● Grade : Top...
TEA-302
PUER TEA Puer Tuo Tea Xiaguan® Puer
$14.99 $12.99
Xiaguan® Puer

Recently viewed

×

Someone recently bought a